KONTAKT


USŁUGI

DZIEDZINY PRAKTYKI

  • Postępowanie spadkowe i spadkowe - pełna reprezentacja w testamencie, administracji i we wszystkich spornych sprawach; w tym roszczenia przeciwko spadkowi.
  • Transakcje na rynku nieruchomości - reprezentacja przy zakupie i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Przygotowywanie i negocjowanie umów najmu.
  • Prawo korporacyjne - tworzenie korporacji i LLC; kupno / sprzedaż, transakcje biznesowe.
  • Prawo cywilne - spory cywilne, doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych; rejestracja i wykonywanie orzeczeń dotyczących pieniędzy zagranicznych.
  • Postępowanie upadłościowe - postępowanie na podstawie rozdziału 7 i rozdziału 13.
  • Imigracja - reprezentacja w procesie prowadzącym do stałego pobytu i obrony w postępowaniu deportacyjnym.

Pytania i konsultacje, dzwoń: 718-389-5115
E-mail: [email protected]